top of page
DSC_6535.jpg

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Alppila Palvelut (y-tunnus: 2328823-8)

Nilsiänkatu 8 B 37

00510 Helsinki

 

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Tietojen käsittely

Käsittelemme kameravalvonnan kautta kerättyjä henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun mm. seuraavia tarkoituksia varten: Rikosten ennalta ehkäisemiseen, tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseen, omaisuuden ja tiedon suojaamiseen sekä turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen. Tietoja käsitellään näihin tarkoituksiin, kuten rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.
Vain tietyillä työntekijöillämme on näiden kuvien ja/tai videoiden käyttöoikeus. Ellei hälytystä ole tapahtunut, työntekijämme eivät voi katsoa kameroiden ottamia video-/kuvatallenteita. Käsittelemme tallenteita rajoitetun ajan ennen hälytystapahtumaa sekä rajoitetun ajan hälytystapahtuman jälkeen. Lisätietoa käsittelyn ajankohdasta saat ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.
Käsittelyn lakiperuste on meidän ja asiakkaamme välinen sopimus.

 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

  • Tilastollisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Asiakkaan oikeudet Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus

  • Oikaisuoikeus

  • Oikeus peruuttaa suostumus

  • Poisto-oikeus

bottom of page